O nas można powiedzieć wiele, bo kręcimy się na rynku produkcyjnym,

kręcąc filmy od 25 lat, bo niektórych kręci to co kręcimy i dają nam za to nagrody:

Złote Orły, Effie czy Kreatury.

Mówi się o nas we wszystkich językach, bo produkowaliśmy na każdym kontynencie,

nie wyłączając koła podbiegunowego, a nasze Słowiańskie pełne wyobraźni dusze

znajdują poezję tam, gdzie inni widzą prozę.

Ale po co mówić tak wiele?

Krócej i prościej będzie powiedzieć, że jesteśmy „easy”,

choć to co robimy bywa czasami istnym „hell”.

Magdalena
Wołosz
Producer /

Managing Director

magda@easyhell.com.pl

Marcin

Trybulec

Production

Manager

marcin@easyhell.com.pl

Dorota

Piotrowska

Office

Manager

dorota@easyhell.com.pl

Teresa

Niedolistek

account

teresa@easyhell.com.pl